התמחויות | ליווי ועריכת מכרזים

המוניטין והניסיון הרב של קבוצת שירות תברואה שנרכשו לאורך השנים בעבודה מול גופים ממשלתיים, ציבורים ופרטים, קונצרנים וחברות מהגדולות במשק - עומד עכשיו גם לרשותכם.


כגוף מקצועי ומוביל בתחום ההדברה השתתפנו וליווינו מכרזים רבים, תוך מתן שירותי ייעוץ מקצועיים המשלבים בין הצד המשפטי למקצועי. במסגרת זאת, אנו מעניקים ייעוץ מקיף למפרסמי המכרז, הכנת בקשות להצעות מחיר ומכרזים תוך הצבת תנאי סף נדרשים להבטחת רמת האיכות של המשתתפים, וכן עריכת הסכמים.


הליווי ניתן מתחילת התהליך תוך ביצוע בדיקה מקיפה ויסודית של צרכי הלקוח ועד לסיומו.